Kannada / Karnataka: First / foremost

ಕನ್ನಡದ / ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲಿಗರು ದೊರೆ – ಮಯೂರವರ್ಮ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ – ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ವಚನಗಾರ – ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಅಚ್ಚಿನಮೊಳೆ ವಿನ್ಯಾಸ – ಅತ್ತಾವರ…

Continue Reading →

Kannada Shayaris

ಶುದ್ದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ,  ಶುದ್ದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ  ಶುದ್ದ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ,  ಇದನ್ನು ಅರಿತರೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸವಿ ಜಾಸ್ತಿ.. ***  ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ…

Continue Reading →