Kannada / Karnataka: First / foremost

ಕನ್ನಡದ / ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲಿಗರು ದೊರೆ – ಮಯೂರವರ್ಮ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ – ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ವಚನಗಾರ – ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಅಚ್ಚಿನಮೊಳೆ ವಿನ್ಯಾಸ – ಅತ್ತಾವರ…

Continue Reading →